Bijbelverspreiding

Bijbelverspreiding

Elke jaar leveren we honderden Bijbels in landen als Tanzania, Kenia, Pakistan en India! We geloven dat het Woord van God essentieel is om levens te transformeren naar het beeld van Christus. Voor de allerarmsten vaak nog een te kostbare investering, daarom juist willen we de aantallen verhogen zodat iedereen zonder kosten het Woord van God in het vorm van een Bijbel kan ontvangen.